Regulament eveniment

I. SOCIETATEA ORGANIZATOARE ȘI EVENIMENTUL ORGANIZAT

Societatea Organizatoare este ASOCIAȚIA PLAYFIELD, persoană juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, Jud. Cluj, Str. Plopilor, nr. 66-66A, având CUI 40289200

Evenimentul organizat este „URBAN PLAYFIELD” și se va desfășura la nivel național, în 10 orașe din țară. Evenimentul va debuta la Alba Iulia în perioada 18-19.05.2024. Turneul va continua la Cluj-Napoca în weekendul 25-26.05.2024 și la Brașov în weekendul 01-02.06.2024. Următoarele locații și date vor fi anunțate ulterior pe Site.

II. DEFINIȚII TERMENI

Activități Sportive: invitații la joacă, demonstrații sportive prezentate de cluburi locale, concursuri cu premii, clase de dansuri moderne, majorete și zumba, activități pentru copii și alte surprize.

Sporturi: volei, tenis, baschet, escaladă, biliard cu piciorul, badminton, roundnet, șah, fotbal, tenis de masă, cornhole și altele.

Organizatorul: Asociația Playfield.

Colaboratori: persoanele care au un rol activ în organizarea și desfășurarea Evenimentului și a activităților sportive în baza unei relații contractuale cu Asociatia Playfield.

Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Eveniment, în baza unei relații contractuale cu Asociatia Playfield.

Participanți: toate persoanele care participă la Eveniment.

Produs: obiectele și serviciile ce pot fi achiziționate de la Organizator, colaboratorii acestuia sau de la alți Parteneri Contractuali în cadrul Evenimentului sau în legătură cu acesta.

Serviciu: orice facilitate pusă la dispoziție de către Organizator, colaboratorii acestuia sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Evenimentului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Site: website-ul Urban Playfield, respectiv www.urbanplayfield.ro.

TCG sau Regulament – Acești Termeni și Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Evenimentului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la locul de desfășurare al Evenimentului. Orice persoană interesată poate solicita și obține de la Organizator o copie a acestor TGC.

Terți: persoane fizice și juridice care nu sunt implicate în niciun fel în participarea, derularea sau organizarea Evenimentului.

Locul de desfășurare al Evenimentul: locul desfășurării Evenimentului diferă în funcție de fiecare oraș în parte și va fi anunțat prin intermediul website-ului;

Programul Evenimentului: Evenimentul se va desfășura sâmbăta și duminica, între orele 10:00 – 21:00.

III. APLICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

Prezentele TCG se vor aplica: participanților la Eveniment, tuturor persoanelor prezente la Locul de desfășurare aș Evenimentului.

Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Eveniment și relațiile care se stabilesc între Organizator și Participanți cu ocazia Evenimentului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Prin participarea la Festival, Participanții declară că au citit și au înțeles prezentele TGC, obligându- se să le respecte, Organizatorul având dreptul de a controla respectarea TCG.

Acceptarea prezentelor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre Participanți și Organizator.

Organizatorul recomandă Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli în cadrul Evenimentului.

Prezentele TCG sunt valabile de la data publicării acestora și până la data modificării de către Organizatori. Participanții convin că Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Organizatorul precizează că TCG pot fi modificate chiar și imediat înainte de Eveniment. Asociația Playfield recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG și să consulte forma actualizată.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și este îndreptățit a se adresa persoanelor în culpă pentru repararea prejudiciilor suferite ca urmarea a încălcării acestora (inclusiv pentru prejudiciul de imagine – afectarea reputației).

IV. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA EVENIMENT.

Participarea la Eveniment este gratuită, deschisă tuturor persoanelor doritoare, indiferent de vârstă, fără a se impune o înregistrare prealabilă.

În cadrul evenimentului, persoanele care au acces în spațiul alocat acestuia pot fi participanți (vizitatori și observatori în spațiul de eveniment) și participanți activi (participanții care desfășoară activități în cadrul evenimentului, utilizând facilitățile puse la dispoziție de către organizator).

Toți participanții la eveniment se obligă să respecte prezentul Regulament, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor participanților.

IV.1. Comportamentul pe durata Evenimentului

În Zonele Evenimentului, participanții au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Evenimentului fără permisiunea prealabilă scrisă a Organizatorului. Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun Partener Contractual din cadrul Evenimentului. Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona Evenimentului și se pedepsește prin lege.

Organizatorul recomandă Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli în cadrul Evenimentului.

Participanții sunt obligați, ca în incinta Evenimentului, să respecte și să nu deterioreze sau distrugă mediul înconjurător, spațiile verzi și construcțiile cuprinse în Zona Evenimentului, fiind exclusiv răspunzători pentru prejudiciile cauzate.

Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Evenimentul organizat, indiferent de numărul participanților, dacă Organizatorul nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de Organizator la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații.

În Zona Evenimentului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Organizatorului sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Participanții se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Eveniment, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Evenimentului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant în incinta Evenimentului total sau parțial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta Evenimentului, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Organizatorul va sesiza organele judiciare competente în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea unei fapte penale de către un Participant la Eveniment.

IV.2. Înregistrările realizate în cadrul Evenimentului

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Eveniment și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Evenimentului.

Participanții iau notă de faptul că Organizatorul, Partenerii Contractuali autorizați de Organizator, asociații săi, membrii presei, alți Participanți și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Evenimentului. Prin urmare, toți Participanții, în virtutea participării lor la Eveniment, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor.

Participanții iau notă în mod expres de faptul că Organizatorul poate înregistra Evenimentul, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Eveniment prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

Participanții care nu doresc să apară în astfel de imagini pot cere Organizatorului/persoanelor care fac fotografii/înregistrează să nu fie surprinși în imagini sau să șteargă aceste înregistrări.

Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Evenimentului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor incorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional. Participanții nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Participanții care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale Participanților respectivi.

Organizatorul, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise.

În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Evenimentului și de a șterge respectivele înregistrări.

IV.3. Produsele și modalitatea de plată din cadrul Evenimentului

La Eveniment se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată. Participanții se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

Servicii și Produse pentru care se percepe plată vor putea fi achitate în numerar sau prin utilizarea cardurilor bancare emise sub sigla Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă din lume.

Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali). În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Evenimentului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARTICIPANTILOR LA EVENIMENT. DECLARAȚII

V.1. Cu privire la Programul Evenimentului:

• Organizatorul poate efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

• Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Evenimentul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Evenimentului, la alegerea sa, în funcție de necesități.

• Participanții nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

• Organizatorul nu are obligația să anuleze Evenimentul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau sistarea Evenimentului din motive de forță majoră, Organizatorul va lua măsura suspendării sau sistării Evenimentului în funcție de solicitări.

V.2. Cu privire la Produse și Servicii în legătură cu Evenimentul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali:

În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și Partenerului Contractual. Participanții confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii.

Organizatorul nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali.

V.3. Din punct de vedere medical:

• Dacă este cazul, Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Evenimentului și exonerează complet de răspundere Organizatorul respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale.

• Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru accesul în Zona Evenimentului și pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Evenimentului. IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: • orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Evenimentul; • orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.

  • Participanții își asumă că sunt apți din punct de vedere fizic, psihic și medical pentru efort fizic, cunosc riscurile ce decurg din participarea la Eveniment și își asumă în totalitate răspunderea pentru eventualele accidente, incidente, îmbolnăviri, vătămări sau prejudicii suferite în timpul sau ca urmare a participării la Eveniment.
  • Participanții înțeleg și acceptă în mod expres faptul că Organizatorul și persoanele care au legătură cu acesta (reprezentanți, angajați, voluntari, sponsori, parteneri, etc.) nu poartă niciun fel de răspundere sau responsabilitate în legătură cu orice accidente, incidente, îmbolnăviri, vătămări sau prejudicii suferite în timpul sau ca urmare a participării la Eveniment.
  • Participanții își asumă în totalitate răspunderea pentru orice vătămări sau prejudicii cauzate cu ocazia participării la Eveniment altor persoane sau bunuri prin fapta lor proprie, din culpă sau cu intenție.
  • Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că Organizatorul și persoanele care au legătură cu acesta (reprezentanți, angajați, voluntari, sponsori, parteneri, etc.) nu poartă niciun fel de răspundere sau responsabilitate în legătură cu orice vătămări sau prejudicii cauzate cu ocazia desfășurării Evenimentului altor persoane sau bunuri prin fapta lor proprie, din culpă sau cu intenție.
  • În cazul participanților minori, părintele/tutorele/însoțitorul acestora, își asumă deplina răspundere pentru minor/minoră, permit participarea acestuia/acesteia la Eveniment și își asumă responsabilitatea pentru (i) orice incident și vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei sale de supraveghere adecvate precum și pentru (ii) orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor din culpa sa Organizatorului sau oricăror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul Evenimentului.

V.4. Utilizarea echipamentelor/aparatelor/materialelor puse la dispoziție de Organizator

  • Participanții pot utiliza liber toate echipamentele/aparatele sportive puse la dispoziție de către Organizator, mai puțin cele pentru care se impune supravegherea de către un reprezentant al Organizatorului, cum ar fi de exemplu: turnul de escaladă.
  • Participanții se obligă să utilizeze în mod adecvat și cu bună-credință toate echipamentele/aparatele/materialele puse la dispoziție de către Organizator. Participanții răspund exclusiv de utilizarea improprie a acestora.
  • Participanții se obligă să utilizeze echipamentele/aparatele/materialele puse la dispoziție de către Organizator în condiții de siguranță astfel încât să nu producă direct sau indirect vătămări persoanelor aflate în raza de desfășurare a Evenimentului.
  • Participanții sunt unicii responsabili pentru orice daune produse Organizatorului ori terților ca urmare a utilizării necorespunzătoare a echipamentelor/aparatelor/materialelor disponibile în Zona Evenimentului.
  • Orice deteriorare cauzată locației de desfășurare a Evenimentului ori conexe acestuia sau echipamentelor/aparatelor/materialelor disponibile în Zona Evenimentului de către Participanți atrage răspunderea acestora, care vor suporta cheltuielile necesare pentru readucerea locației respective la starea inițială, fiind de asemenea obligați să ia cu celeritate toate și orice măsuri necesare pentru prevenirea și înlăturarea prejudiciului.

VI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Evenimentului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. Sunt proprietatea Organizatorului și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Participanții și Terții nu pot utiliza, copia, modifica, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără acordul prealabil scris și expres al Organizatorului și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Imaginile, logo- urile, textele Partenerilor Contractuali ai Organizatorului aparțin acestora (sau Organizatorului, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Evenimentului cu acordul lor. Organizatorul va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le- a primit pe Site fără să a-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

VII. DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul nu prelucrează date cu caracter personal în mod direct, participarea la Eveniment se face în mod liber.

Organizatorul prelucrează datele personale cu respectarea cerințelor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Organizatorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor Site-ului precum și ale Participanților. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Informarea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

VIII. FURNIZARE INFORMAȚII / TENTATIVĂ DE FRAUDĂ

Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizeze aceste informații corect și complet. Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Organizatorului și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

IX. OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

Pe parcursul Evenimentului, Organizatorul va putea organiza diverse concursuri, întâlniri între sportivi de performanță și Participanți. Organizatorul la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare la aceste concursuri organizate în cadrul Evenimentului și a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii.

În cazul în care va desfășura anumite Promoții, tombole sau concursuri, acestea urmând a se

desfășura pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte. Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

X. DISPUTE

Orice conflict apărut între Organizator și Participanții la Eveniment sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române de la sediul Organizatorului.

XI. FORȚA MAJORĂ

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Evenimentului în situații excepționale, fără a fi răspunzător în vreun fel față de Participanți pentru aceste decizii.