TERMENI ŞI CONDIŢII

1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul WWW.URBANPLAYFIELD.RO este deținut și operat de către ASOCIATIA PLAYFIELD, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr. 66-66A, etaj P, Ap. U. 1. 147, CIF: 40289200, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.
Site-ul WWW.URBANPLAYFIELD.RO prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către deținător. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (news-letter), precum și accesul la serviciile furnizate de către deținător (conținut pe site), servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.
Informațiile prezente pe WWW.URBANPLAYFIELD.RO sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit, cu excepția produselor sau serviciilor, ale căror prețuri sunt specificate.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
Utilizator – orice persoană care accesează site-ul, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (newsletter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;
Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul căreia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (newsletter); furnizarea către utilizator a accesului la conținutul site-ului și la produsele comercializate prin intermediul Site-ului conform opțiunilor Utilizatorului.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.
Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui newsletter, caz în care se va înscrie cu o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newsletter-ului săptămânal.

Deținătorul site-ului își rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site.

Prin accesarea site-ului și a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor furnizate pe site.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, cu excepția celor aparținând altor entități.

Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

În cazul în care în cadrul site-ului exista secțiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

5. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

  1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria sa răspundere.
  2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanție că:
  • serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate.

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor WWW.URBANPLAYFIELD.RO;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

7. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de către deținătorul site-ului ca fiind utile în legătură cu conținutul site-ului și care nu se afla sub controlul sauîndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Deținătorul site-ului nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

8. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

9. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului WWW.URBANPLAYFIELD.RO nu este obligat a se conforma obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

10. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

Deținătorul site-ului WWW.URBANPLAYFIELD.RO nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări in afara României.

Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea serviciilor sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.

Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de utilizare a facilităților și serviciilor puse la dispoziție pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

11. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor și accesul la produsele serviciile furnizate pe site-ul WWW.URBANPLAYFIELD.RO. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziție pe site, acestea vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți informațiile sau serviciile puse la dispoziție pe acest site.